ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 Αρχική / ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Από το 1993 σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα κατάρτισης για άνεργα και εργαζόμενα άτομα.

Τα προγράμματά μας αφορούν σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς, αλλά η πλειοψηφία τους ανήκουν στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

  • Οικονομία-Διοίκηση
  • Πληροφορική
  • Τεχνικά - Μεταφορές
  • Τουρισμός-Παροχή υπηρεσιών
  • Παιδαγωγικά-Επαγγελματικός Προσανατολισμός
  • Πολιτισμός

Τα τελευταία χρόνια τo IEKEP έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό προγραμμάτων κατάρτισης στην Πληροφορική, τόσο σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής, όσο και σε εξειδικευμένες. Όλες οι καταρτίσεις στην πληροφορική οδηγούν σε πιστοποίηση προσόντων, από διαπιστευμένους Φορείς Χορήγησης Πιστοποιητικών.

Από το 1993 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί, στις εγκαταστάσεις μας, 45.000 ώρες κατάρτισης.

Για άνεργους

Τα προγράμματα των ανέργων χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κατά 75%) και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (25%).

Για να ενημερωθείτε για προγράμματα κατάρτισης που πρόκειται να αρχίσουν σύντομα ή αν ενδιαφέρεστε να δηλώσετε συμμετοχή, επικοινωνήστε μαζί μας.

Για εργαζόμενους

Πραγματοποιούμε, επίσης, επιχορηγούμενα προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους.

Ενημερωθείτε για προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων που πρόκειται να αρχίσουν σύντομα.

Για να ενημερωθείτε για προγράμματα κατάρτισης που πρόκειται να αρχίσουν σύντομα, ή αν ενδιαφέρεστε να δηλώσετε συμμετοχή, επικοινωνήστε μαζί μας.

Σε εξέλιξη

Αναμένονται εγκρίσεις για νέα προγράμματα κατάρτισης.

 

Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), συντονιστής εταίρος, σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθήνας, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας του Εθνικού Εμπορίου (ΙΝ.ΕΜ.Υ. ΕΣΕΕ), την Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτισμικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών «ΝΟΣΤΟΣ» (Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. «ΝΟΣΤΟΣ), το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού «Ι.Ε.Κ.Ε.Π.», υλοποιούν το έργο με τίτλο: «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων», στα πλαίσια της Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).


Δείτε περισσότερα...Εθνικά προγράμματα για την ανεργία

Τα προγράμματα των ανέργων χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κατά 75%) και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (25%).


Δείτε περισσότερα...Εθνικά προγράμματα για την εργαζόμενους

Πραγματοποιούμε, επίσης, επιχορηγούμενα προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους. Ενημερωθείτε για προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων που πρόκειται να αρχίσουν σύντομα.


Δείτε περισσότερα...Προγράμματα σε εξέλιξη

Δείτε τα προγράμματα σε εξέλιξη


Δείτε περισσότερα... 

  • Αβέρωφ 34Α, Νέα Ιωνία
  •   210 2586970
  •   210 2586972
  • info@iekep.gr