ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 Αρχική / ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το ΙΕΚΕΠ σχεδιάζει και πραγματοποιεί από το 1995 με επιτυχία Ευρωπαϊκά πιλοτικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους Οργανισμούς χωρών της Ε.Ε.

 

Σε εξέλιξη

Το ΙΕΚΕΠ συμμετέχει στα εξής Ευρωπαϊκά προγράμματα, που είναι σε εξέλιξη:

 

Σχέδιο Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης), με τίτλο: «Science at Theatre» (2013 - 1 - IT1 - LEO05 - 03988) με κύριους στόχους:

 1. Την αναβάθμιση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μαθήματα των Επιστημών (Χημείας και Φυσικής κυρίως) και τη μεταφορά των θεωρητικών και πρακτικών αρχών της μεθοδολογίας SAT.
 2. Την κινητοποίηση των μαθητών εν γένει και ειδικά όσων βρίσκονται "σε κίνδυνο αποχώρησης από το σχολείο / αποτυχία, σχετικά με τη μελέτη και την εκμάθηση των επιστημών.
 3. Τη δημοσιοποίηση των πρακτικών / εμπειριών που προωθούν τον σχεδιασμό καινοτόμων (μη παραδοσιακών) διδακτικών υλικών / εργαλείων.
 4. Την προώθηση της επίτευξης των κριτηρίων της ΕΕ που σχετίζονται με την αύξηση των ποσοστών εγγραφής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 5. Την προώθηση της δικτύωσης μεταξύ σχολείων και πανεπιστημίων που εδράζουν στην ίδια περιοχή. (2013-2015).

 

Σχέδιο Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης), με τίτλο: «U – Coach! New Skills to empower handicapped (physical and/or mental) people to become more autonomous» (2013 - GR1 LEO05 - 13877)με στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών επιδόσεων των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού ώστε με τα απαραίτητα εργαλεία να βοηθήσουν τις ομάδες στόχου που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. (2013-2015).

 

Σχέδιο Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης), με τίτλο: «ON STAGE – Empowering young migrants by employability skills through biographic work and elements of drama» (2013 1 - NO1 - LEO05 - 06159) με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη βελτίωση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας των νεαρών ενηλίκων κυρίων μεταναστών δεύτερης γενιάς για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας (2013-2015).

 

ERASMUS+/KA2, με τίτλο: «upDESIGN - Equiping providers with employability skills and personal development skills embedded in the world of design and up-cycling» (2014 - 1 - UK01 - KA204 - 000085). Ο στόχος του έργου είναι να δώσει μια απάντηση στην αύξηση των ποσοστών ανεργίας των νέων, στην ηλικιακή κατηγορία 18-25 σε ολόκληρη την Ευρώπη. Απευθύνεται, κυρίως, σε νέους χαμηλών προσόντων, οι οποίοι διατρέχουν κίνδυνο μακροπρόθεσμου κοινωνικού αποκλεισμού. Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των παρόχων ΕΕΚ και εκπαίδευσης ενηλίκων, οι οποίοι ασχολούνται με τις λιγότερο ευνοημένες, χαμηλού επιπέδου εκπαιδευομένους που δεν διαθέτουν επαρκείς δεξιότητες και προσόντα για να (επαν) ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα θα εξοπλίσει τους παρόχους ΕΕΚ με μεθόδους και εργαλεία για τις δεξιότητες απασχολησιμότητας και την προσωπική ανάπτυξη , τα οποία είναι ενσωματωμένα στον κόσμο του ντιζάιν και του up-cycling  (δηλαδή την τεχνική σύμφωνα με την οποία τα απόβλητα ή τα ανεπιθύμητα προϊόντα μετατρέπονται σε αντικείμενα καλύτερης ποιότητας / τιμής). (2014-2016).


ERASMUS+ - KA2 Strategic Partnerships, με τίτλο: "GET THERE - Journey to Employment" (2015 - 1 - UK01 - KA202 - 013608). Το έργο αυτό αποσκοπεί στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προωθούν τις δεξιότητες απασχολησιμότητας σε ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων, όπως τους εργαζόμενους  που θέλουν να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους για να έχουν καλύτερες επιδόσεις στην εργασία τους, τους ανέργους που θέλουν να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να βρουν εργασία – συμπεριλαμβανομένων των νέων σε κίνδυνο αποκλεισμού, οι οποίοι αναμένεται να ενταχθούν πιλοτικά σε  αυτά τα μαθήματα. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του έργου αυτού,  ενισχύεται η σύνδεση της ΕΕΚ με την αγορά εργασίας. Στην πραγματικότητα, μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι άνθρωποι θα είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για να εισέλθουν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας και η απόδοσή τους θα βελτιωθεί. (2015-2017).


 

 

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα ακόλουθα προγράμματα:

 

Εκπαιδευτική Σύμπραξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης - GRUNDTVIG με τίτλο "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ", που αποσκοπεί στον εντοπισμό καλών πρακτικών για την πρόσβαση στην εκπαίδευση/ κατάρτιση ατόμων χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού και μορφωτικού επιπέδου.

 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας HORIZON πρόγραμμα, με θέμα "Μηχανογραφημένο Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης για Μειονεκτούντα 'Aτομα "(1993-1994).

 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας YOUTHSTART πρόγραμμα, με τίτλο "ΟΔΥΣΣΕΑΣ: Εργαστήρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εναλλακτικών Τρόπων Μάθησης"(1995-1997).

 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαικής Πρωτοβουλίας ADAPT πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, με τίτλο "CIBERAL - IFESTOS: Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης ΜΜΕ"(1995-1997).

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος LEONARDO DA VINCI, πιλοτικό πρόγραμμα, με τίτλο "ΑΡΤΕΜΙΣ: Πορτρέτα Επιτυχημένων Γυναικών σε μη παραδοσιακά επαγγέλματα"(1995-1996).

 

Διετές πρόγραμμα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας YOUTHSTART, με τίτλο "ΑΡΙΑΔΝΗ" και θέμα, την εισαγωγή του θεσμού της προκατάρτισης για τους νέους που εγκαταλείπουν την υποχρεωτική εκπαίδευση (1997-1999).

 

Τριετές πιλοτικό πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI , με τίτλο "Ίσες Ευκαιρίες στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό" (1996-1999).

 

Διετές πιλοτικό σχέδιο LEONARDO DA VINCI με τίτλο: "Ποιότητα 2004: Υπηρεσίες Ολικής Ποιότητας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες" (1998-2000)

Συμμετείχε ως εταίρος στα εξής πιλοτικά προγράμματα Leonardo da Vinci:

 

Συντόνισε τριετές πιλοτικό σχέδιο LEONARDO DA VINCI με τίτλο:"ΔΙΑΠΛΟΥΣ: μια ανοικτή μεθοδολογία δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας": (2003-2006).

 

Συμμετείχε ως εταίρος σε διετές πρόγραμμα με τίτλο "AWISE"(Το ηλικιωμένο εργατικό δυναμικό των ΜΜΕ) χρηματοδοτούμενο από το 'Aρθρο 6 του ΕΚΤ (2004-2006)

ΣΧΕΔΙΟ "ΠΕΡΣΕ-ΦΩΝΗ" :ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ(2004-2006)

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας EQUAL:

Συμμετείχε ως Εταίρος στο Πιλοτικό Σχέδιο Leonardo da Vinci με τίτλο "ONCE Again-st Abandon, Opening to New Countries Experiences" (2007-2008).

 

Σχέδιο Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης), με τίτλο "TIPEIL: Transfer of an Innovative Portfolio to Evaluate Informal Learning" (2008-2009).

 

Σχέδιο Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης), με τίτλο: "CPT programme - Developing an effective tool for career path of secondary schools' students to prevent unemployment and misemployment". Σκοπός του Σχεδίου ήταν να υποστηρίξει τους μαθητές/τριες Μέσης Εκπαίδευσης στη διαδικασία της επαγγελματικής τους απόφασης καθώς και στη δια βίου διαχείριση της σταδιοδρομίας τους. Στο πλαίσιο του Σχεδίου αναπτύχθηκε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο, ονομαζόμενο CPT και ένα αναλυτικό πρόγραμμα που υποστηρίζει τους/τις μαθητές/τριες στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους. Χρησιμοποιώντας το CPT οι μαθητές/τριες θα επιλέγουν επαγγέλματα συμβατά με την προσωπικότητά τους, θα γνωρίζουν τις τάσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους, τον τρόπο που μαθαίνουν και τα περιβάλλοντα εργασίας που προτιμούν. Επίσης, γονείς και καθηγητές θα ενημερωθούν για τη διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού (2009-2010).

 

Σχέδιο Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης), με τίτλο: "Competence Coach", με στόχους:

 1. Να βελτιώσει την επαγγελματική απόδοση των Λειτουργών Προσανατολισμού, εισάγοντας την ολιστική μέθοδο coaching καθώς και εργαλεία που αξιολογούν άτυπες δεξιότητες
 2. Να αναπτύξουν ένα εκπαιδευτικό πακέτο για Λειτουργούς Προσανατολισμού το οποίο να περιλαμβάνει ενότητες που ευαισθητοποιούν τους καταρτιζόμενους στη διαφορετικότητα ομάδων που απειλούνται με αποκλεισμό
 3. Να πιστοποιήσουν το εκπαιδευτικό πακέτο ως μία πρόσθετη εκπαιδευτική ενότητα για τους Λειτουργούς Προσανατολισμού (2009-2010)

Σχέδιο Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης), με τίτλο: "QU.I.GU.S.Qualitative Integrated Guidance Services" με σκοπό να συμβάλει στην ομοιογενοποίηση μιας σειράς εργαλείων και διαδικασιών που απευθύνονται σε άτομα που ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών στρατηγικών και πολιτικών του Δια Βίου Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ο συγκεκριμένος σκοπός θα επιτευχθεί μέσω της μεταφοράς ενός πακέτου ποιοτικών εργαλείων και διαδικασιών που έχουν ήδη δοκιμαστεί στο πλαίσιο ενός προγράμματος που πραγματοποιήθηκε σε εθνικό επίπεδο από το ISFOL (cf. enclosure "Procedures for the quality management of the guidance and job integration services in the employment job centres" (2009-2010).

 

Σχέδιο Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης), με τίτλο: "V.I.D.E.O. Video-CV to Increase and DevelopEmployment Opportunities" που στοχεύει στη μεταφορά, σε ένα δίκτυο κέντρων επαγγελματικού προσανατολισμό, επιτυχημένων πρακτικών που αναπτύχθηκαν από το Δήμο Ρώμης και το Polydynamo and Arge PLON,. Συνδέεται με την υιοθέτηση και χρήση του Βιογραφικού Σημειώματος Βίντεο ως εργαλείου που αναδεικνύει τις ικανότητες και δεξιότητες των ατόμων που αναζητούν επαγγελματική επανένταξη. Η μεθοδολογία διευκολύνει την καταξίωση των δεξιοτήτων που αποκτώνται σε άτυπα πλαίσια, τις περισσότερες φορές μέσω εμπειρίας και αυτομάθησης, αλλά όχι λιγότερο χρήσιμες στην αγορά εργασίας. (2009-2010).

 

Εταιρική Σχέση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης - Leonardo da Vinci με τίτλο: "SALUTOGENESIS - Αναπτύσσοντας Δεξιότητες Υγείας Σε 'Άτομα Τρίτης Ηλικίας 45+". Η Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση "SALUTOGENES στοχεύει - μέσα από εργαστήρια, τηλε-συνεργασία, την ιστοσελίδα που θα αναπτυχθεί και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων- να προβάλει θέματα προαγωγής της υγείας ατόμων άνω των 45 ετών. Η προώθησης της υγείας είναι, σε κάποιο βαθμό, θέμα εκπαίδευσης. Η μετάδοση, σε άτομα 45+ δεξιοτήτων υγείας (και πρόληψης της ασθένειας), στους τομείς τόσο της σωματικής όσο και της ψυχικής υγείας, αποτελεί το κύριο αντικείμενο συνεργασίας (2009-2011). 

 

Σχέδιο Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης), με τίτλο: «WRITING THEATER» με σκοπό τη χρήση εκφραστικών μέσων θεάτρου για την κοινωνική ενσωμάτωση νέων). Βασίζεται σε δύο επιτυχημένες πρακτικές που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες απειλούμενων με κοινωνικό αποκλεισμό: το Θέατρο για την Κοινωνική Συνοχή καθώς και την Αυτοβιογραφία. Οι δύο πρακτικές συνδυάζονται και προσαρμόζονται στις ανάγκες νέων (2009-2011).

 

Εκπαιδευτική Σύμπραξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης - GRUNDTVIG με τίτλο: "Education Landscapes", που αποσκοπεί στον εντοπισμό καλών πρακτικών για την πρόσβαση στην εκπαίδευση/ κατάρτιση ατόμων χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού και μορφωτικού επιπέδου (2009-2011).

 

Πρόγραμμα δια Βίου Μάθησης - Μεταφορά Καινοτομίας, Leonardo da Vinci με τίτλο: "Developing a career pole star system" (CPS-System), που στοχεύει στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και βιωσιμότητας της καριέρας των νέων και στην προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της επαγγελματικής ζωής. Στο πλαίσιο του CPS-System αναπτύχθηκαν οι εξής ενότητες: Αυτογνωσία και Λήψη αποφάσεων, Ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας, Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, Ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΠΕ, Ανάπτυξη και εφαρμογή Σχεδίου Δράσης (2009-2011).

 

Πολυμερές Σχέδιο Δια Βίου Μάθησης με τίτλο: «SISMILE: Increase Vocational Skills to Face Earthquake Risk Inside Of Building» Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός Διαδικτυακού / e-Learning εκπαιδευτικού πακέτου για τις τεχνικές πρόληψης των κινδύνων που προέρχονται από μη δομικά υλικά μέσα στα κτίρια κατά την διάρκεια των σεισμών. Το πακέτο θα απευθύνεται μεταξύ άλλων σε επιπλοποιούς και κατασκευαστές στοιχείων εσωτερικών χώρων (π.χ. ψευδοροφές κλπ) (2011 -2013).

 

Σχέδιο Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης), με τίτλο: «TWO oclock: Time to work on advisors and coaches on VET» με στόχο την εκπαίδευση συμβούλων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων συμβουλευτικής στους Εκπαιδευτές Αρχικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης (2011 -2013).

 

Πολυμερές Σχέδιο Δια Βίου Μάθησης - GRUNDTVIG , με τίτλο: BALANCE «Coaching in work profiles of VET teachers, trainers and tutorsThe Coaching Project», με στόχο την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής σε εργαζόμενους σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δομές Συμβουλευτικής (πρόληψη BURN OUT) (2012 – 2014).

 

Σχέδιο Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης), με τίτλο: «CPS +45» με στόχο να μεταφέρει σε εργαζόμενους +45 ετών, εργαλεία και μεθόδους, προκειμένου να τους βοηθήσουν να βρουν μια νέα θέση εργασίας ή να σκεφτούν μια μελλοντική εργασία (2012 – 2014).

 

Σχέδιο Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης), με τίτλο: «ENTEREntrepreneurship towards employment» με σκοπό α) να βοηθήσει την ανάπτυξη και την ανάδειξη μιας σειράς δεξιοτήτων μέσω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των μελετών και β) να βοηθήσει την ανάπτυξη και την ανάδειξη της κατανόησης των επιχειρήσεων επιχειρηματικών θεμάτων (2012 – 2014).

 

Σχέδιο Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης), με τίτλο: «Enhancing Competences Through The Video-Cv Aid – (E.V.A.)». Με σκοπό να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προσανατολισμού και προώθησης στην απασχόληση των ανέργων, ιδίως των νέων, το πρόγραμμα επιχειρεί να εξοπλίσει τους/τις συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και απασχόλησης μ’ ένα ευέλικτο και χρήσιμο εργαλείο : η διαδικασία δημιουργίας του βιντεοσκοπημένου βιογραφικού σημειώματος (video-cv) επιτρέπει την αναγνώριση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανέργου ατόμου (τι μπορώ να κάνω), ενώ το ίδιο το βιντεοσκοπημένο βιογραφικό διευκολύνει τη ζεύξη ανάμεσα στην προσφορά και στη ζήτηση εργασίας και αυξάνει τις δυνατότητες των νέων ανέργων να δείξουν τα προσόντα τους και να βρουν δουλειά (2012 – 2014).

 

Εταιρική Σχέση Leonardo da Vinci με τίτλο: «Integration Program for School Dropouts» με στόχο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της κατάρτισης για τους νέους εργαζόμενους στις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες (2012 – 2014). 

 

 

 • Αβέρωφ 34Α, Νέα Ιωνία
 •   210 2586970
 •   210 2586972
 • info@iekep.gr