ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 Αρχική / ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το ΙΕΚΕΠ σχεδιάζει και πραγματοποιεί από το 1995 με επιτυχία Ευρωπαϊκά πιλοτικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους Οργανισμούς χωρών της Ε.Ε.

 

Σε εξέλιξη

Το ΙΕΚΕΠ συμμετέχει στα εξής Ευρωπαϊκά προγράμματα, που είναι σε εξέλιξη:

 •  Ladies First! 2017-1-EL01-KA202-036219

  Το πρόγραμμα Ladies First! Erasmus+ με συντονιστή εταίρο το ΙΕΚΕΠ στοχεύει στην ενδυνάμωση εκπαιδευτών και συμβούλων για την υποστήριξη ωφελούμενων γυναικών ώστε να αποκτήσουν την απαραίτητη σταθερότητα μεταξύ της εργασιακής και προσωπικής ζωής, ειδικά στο πλαίσιο κρίσης.

  Βασισμένο σε δύο επιτυχημένα προηγούμενα προγράμματα (Work Life Balance εργαζομένων γυναικών σε Εθνικό επίπεδο και στο πρόγραμμα U-Coach! σε Ευρωπαϊκό επίπεδο), η σύμπραξη 7 οργανώσεων (ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ, ITG, ISQ, FVA, CSI, BFE) από έξι διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία και Βουλγαρία) στοχεύει στην δημιουργία κοινών στρατηγικών που μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη ισορροπία της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής των γυναικών ανά την Ευρώπη. Η σύμπραξη θα χρησιμοποιήσει εργαλεία όπως τα επαγγελματικά περιγράμματα EQF, ECVET και Europass, για να προωθήσει την πολυεθνική κινητικότητα.

  Οι τελικοί αποδέκτες των υλικών του προγράμματος είναι σύμβουλοι και εκπαιδευτές ενηλίκων ενώ οι τελικοί χρήστες των υλικών θα είναι οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν την καθημερινή δυσκολία εξισορρόπησης προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.  

 • SIMRA: SUPPORTING INTEGRATION OF MIGRANT WOMEN, REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS" στο πλαίσιο του AMIF-2016-AG-INTE

 

 • APP&TEACH    The project will train teachers and educators from VET schools, training providers and intermediary bodies on the design and co-creation of e-Learning courses on Management of Apprenticeship Programs for SMEs and tailor made Mobile APPs adapted to the specific reality and needs of the companies, to be used by in-company VET trainers in order to strike the right balance between the company-specific skill needs of the employer and the general employability of the apprentice.

 

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα ακόλουθα προγράμματα:

 

 

 

Two O'clock


Δείτε περισσότερα... 

 • Αβέρωφ 34Α, Νέα Ιωνία
 •   210 2586970
 •   210 2586972
 • info@iekep.gr