ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 36.500 ΑΤΟΜΩΝ

 Αρχική / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 36.500 ΑΤΟΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 36.500 ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, ΣΥΝΑΦΗΣ ΦΟΡΕΙΣ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 

Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. ξεκίνηση η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 8 μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τον ΟΑΕΔ.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

 εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

 εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

 εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

 άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα  εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών

 εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ

 εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΩΣ 150 ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

 • Οργάνωση & λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών 
 • Πρόληψη φυσικών καταστροφών 
 • Πρώτες βοήθειες
 • Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (3 επίπεδα)
 • Εργασίες καθαρισμού 
 • Δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας
 • Υπηρεσίες διαμόρφοσης/συντήρησης πρασίνου 
 • Μετάβαση στην κυκλική οικονομία 
 • Εργασίες κατασκευαστικού κλάδου 

 

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Όνομα
Επώνυμο
Πόλη
ΤΚ
Διεύθυνση
Κινητό τηλέφωνο
Email
Ημερομηνία γέννησης        
Εκπαιδευτικό επίπεδο

Γυμνάσιο

Λύκειο

ΙΕΚ

ΤΕΙ - ΑΕΙ

 

 

 

 • Αβέρωφ 34Α, Νέα Ιωνία
 •   210 2586970
 •   210 2586972
 • info@iekep.gr