Ολοκληρωμένα Προγράμματα Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Επαγγελματικός Προσανατολισμός στο "Ι.Ε.Κ.Ε.Π."
Κλείσε το ραντεβού σου τώρα!!!
Περισσότερα

Πιστοποιημένα προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων αρμοδιότητας ΕΦΕΤ

Η εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007

10 ώρες κατάρτιση
Περισσότερα

Πρόσφατα Νέα