Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η Εμπειρία του ΙΕΚΕΠ

Το ΙΕΚΕΠ διαθέτει εξειδίκευση και σημαντική εμπειρία στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό:

 • Ήταν μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων δια Βίου Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Lifelong Guidance Expert Group, 2002-2006).
 • Από το 1990 μέχρι σήμερα παρείχε υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε περισσότερους/ες από 2.200 νέους/ες και ενήλικες, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
 • Το ΙΕΚΕΠ πραγματοποιεί προγράμματα κατάρτισης για Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Από το 1992 μέχρι σήμερα, έχει εκπαιδεύσει συνολικά 150 Συμβούλους Προσανατολισμού)
 • Έχει αναπτύξει υλικό για τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό το οποίο εγκρίθηκε και ενσωματώθηκε στο επίσημο σχολικό πρόγραμμα.
 • Έχει πραγματοποιήσει, με ανάθεση από το CEDEFOP, όλες τις μελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 • Επίσης, στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ Ι έχει εκπονήσει πολυάριθμες μελέτες στον τομέα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με ανάθεση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Ήταν Τεχνικός Σύμβουλος του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ) για τη διετία 2003-2005)

Υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Η παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού που προσφέρει σε νέους/ες το ΙΕΚΕΠ είναι μια διαδικασία που βοηθάει το άτομο:

 • Να αναγνωρίσει και να αξιολογήσει τα προσωπικά του χαρακτηριστικά (επιδόσεις, επαγγελματικά ενδιαφέροντα, αξίες, φιλοδοξίες κτλ)
 • Να ενημερωθεί για τα επαγγέλματα και τις δυνατότητες εκπαίδευσης
 • Να συνδέσει τα προσωπικά του χαρακτηριστικά με πιθανές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές
 • Να πάρει εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις
 • Να διαχειριστεί σωστά τα πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν από το εκπαιδευτικό σύστημα (εκτίμηση των πιθανοτήτων εισαγωγής του νέου/ας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση βάσει των επιδόσεων του, επιλογή κατάλληλων σχολών, συμπλήρωση μηχανογραφικού, κτλ)
 • Να καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης για να πραγματώσει τις αποφάσεις του/της

Μεθοδολογικά οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού παρέχονται με δύο τρόπους:

 • Ατομική Συμβουλευτική: Συνεργασία Συμβούλου-Συμβουλευόμενου που είναι και η συνήθης διαδικασία.
 • Συνδυασμός Ομαδικής και Ατομικής Συμβουλευτικής: Συνδυασμός ομαδικής εργασίας συμβουλευόμενων και ατομικής συμβουλευτικής.

Υπηρεσίες Προώθησης στην Απασχόληση

Το ΙΕΚΕΠ παρέχει συμβουλευτικές και επιμορφωτικές υπηρεσίες που διευκολύνουν την ένταξη των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας. Οι Υπηρεσίες αφορούν:

 • Σχεδιασμό σταδιοδρομίας & κατάστρωση Σχεδίου Δράσης
 • Σύνταξη βιογραφικού
 • Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας