Προφίλ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΙΕΚΕΠ) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1990 με σκοπό να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες της παγκοσμοιοποιημένης αγοράς εργασίας για επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματικό προσανατολισμό. Φιλοσοφία μας είναι η καινοτομία και η ποιότητα στην υπηρεσία της επαγγελματικής κατάρτισης και στην ανάπτυξη της σύγχρονης επιχείρησης.

Οι δραστηριότητες του ΙΕΚΕΠ συγκεντρώνονται στους παρακάτω τομείς:

1.Συνεχιζόμενη Κατάρτιση

Από το 1991 που το ΙΕΚΕΠ δραστηριοποιείται στον τομέα της κατάρτισης και μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει μεγάλο αριθμό προγραμμάτων κατάρτισης τόσο ανέργων όσο και εργαζομένων.

2. Ολοκληρωμένα Προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ευρωπαϊκά  Προγράμματα

Το ΙΕΚΕΠ έχει πολυετή εμπειρία σε ολοκληρωμένα και πιλοτικά Ευρωπαϊκά προγράμματα. Υλοποιεί Ευρωπαϊκά προγράμματα από το 1995.

3. Έρευνες – Μελέτες

Το ΙΕΚΕΠ έχει επίσης να επιδείξει πλούσια εμπειρία σε εκπόνηση ερευνών και μελετών, με πάνω από 20 έρευνες και μελέτες από την ίδρυσή του.

4. Εκπαιδευτικά βοηθήματα

Αντίστοιχα πλούσιο είναι το έργο του ΙΕΚΕΠ στο πεδίο των εκπαιδευτικών βοηθημάτων.

5. Ημερίδες – Συνέδρια

Στο πλαίσιο λειτουργίας και δραστηριοτήτων είναι και η διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων.

 

Τέλος το ΙΕΚΕΠ για τους σκοπούς του συμμετέχει και σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα.

Η ισότητα των ευκαιριών και η ποιότητα των υπηρεσιών συνιστούν πάγιες αξίες του ΙΕΚΕΠ και διατρέχουν όλο μας το έργο.

Τα Στελέχη - οι Συνεργάτες μας

Τα μόνιμα στελέχη του έχουν πολυετή εμπειρία και επιστημονική εξειδίκευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΙΕΚΕΠ είναι πιστοποιημένοι/ ες εκπαιδευτές/ τριες με σημαντική διδακτική αλλά και επαγγελματική εμπειρία. Το διδακτικό τους έργο αξιολογείται συστηματικά από το ΙΕΚΕΠ, ώστε να συνεχίζεται η συνεργασία με τους ικανότερους εκπαιδευτές/ τριες.