Εκδόσεις - Εκπαιδευτικό Υλικό

Έντυπο Υλικό

 • Βενιοπούλου, Κ., Ζαννή- Τελιοπούλου, Κ. "ΑΡΤΕΜΙΣ. Επαγγελματικά Πορτραίτα Επιτυχημένων Γυναικών". ( Ελληνικά και Αγγλικά), ΙΕΚΕΠ, Αθήνα, 1998.
 • Ζαννή -Τελιοπούλου, Κ. "Η Εφαρμογή ενός Συστήματος Πιστοποίησης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων στην Ελλάδα" (Ελληνικά και Αγγλικά), ΙΕΚΕΠ, Αθήνα, 2001
 • Κανελλοπούλου, Αικ. Κεδράκα, Α. "Το Φύλο και οι Επαγγελματικές Επιλογές: Υλικό Ευαισθητοποίησης για Νέους-Νέες" ( Ελληνικά και Αγγλικά), ΙΕΚΕΠ, Αθήνα, 2000.
 • Καραντινός, Δ., Καβουνίδου, Τ., Ιωάννου Χ.. "EC Observatory on National Policies to combat Social Exclusion". (Αγγλικά) ΙΕΚΕΠ, Αθήνα, 1993.
 • Κοσμίδου-Hardy, X. Κρίβας, Σ. "Το Φύλο και οι Επαγγελματικές Επιλογές: Εκπαίδευση Λειτουργών Συμβουλευτικής Προσανατολισμού" (Ελληνικά και Αγγλικά), ΙΕΚΕΠ, Αθήνα 2000.
 • Μπράβος, Δ.,Πανάγου, Α. "Εκφραση Μέσα από τις Λέξεις" . (Ελληνικά) ΙΕΚΕΠ, Αθήνα, 1997.
 • Μπράβος, Δ.,Πανάγου, Α. "Εκφραση Μέσα από τους Αριθμούς" . (Ελληνικά) ΙΕΚΕΠ, Αθήνα, 1997.
 • Φιλιππουπολίτης, Α. Σαχίνη, Α. Δουλγεράκης, Σ. " Η Επιχείρησή μου και Εγώ". (Ελληνικά), ΙΕΚΕΠ, Αθήνα, 1998
 • "150 Επαγγελματικές Μονογραφίες" (για νέους/ες που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό), (Ελληνικά) ΙΕΚΕΠ, Αθήνα, 1999.
 • Ανάλυση Επαγγελματικών Προφίλ και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων" (Ελληνικά και Αγγλικά), ΙΕΚΕΠ, 2001.
 • Απασχόληση μετά τα 50 - Μια νέα προοπτική, (Ελληνικά), IEKEΠ, Αθήνα, 2005.
  ΔΙΑΠΛΟΥΣ "Ένα εργαλείο δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας - Οδηγός για το Σύμβουλο" (Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά), IEKEΠ, Αθήνα , 2006.
 • Κεδράκα Αικ. " Οδηγός Επαγγελματικής Συμβουλευτικής για Συμβούλους Νέων", (Ελληνικά), IEKEΠ, Αθήνα, 2007.

Ηλεκτρονικές Εφαρμογές

 • Βενιοπούλου, Κ., Ζαννή- Tελιοπούλου, Κ. "ΑΡΤΕΜΙΣ. Επαγγελματικά Πορτραίτα Επιτυχημένων Γυναικών". ( Δισκέτα, Ελληνικά και Αγγλικά), ΙΕΚΕΠ, Αθήνα, 1998.
 • Κανελλοπούλου, Κ. Κεδράκα, Α. "Το Φύλο και οι Επαγγελματικές Επιλογές: Υλικό Ευαισθητοποίησης για Νέους-Νέες" (CD , Ελληνικά και Αγγλικά), ΙΕΚΕΠ, Αθήνα, 2000.
 • Κοσμίδου-Hardy, X. Κρίβας, Σ. "Το Φύλο και οι Επαγγελματικές Επιλογές: Εκπαίδευση Λειιτουργών Συμβουλευτικής Προσανατολισμού" (CD, Ελληνικά και Αγγλικά), ΙΕΚΕΠ, Αθήνα 2000.
 • Φιλιππουπολίτης, Α. Σαχίνη, Α. Δουλγεράκης, Σ. " Η Επιχείρησή μου και Εγώ" (CD, Ελληνικά), ΙΕΚΕΠ, Αθήνα, 1998
 • "Πυξίδα" - Πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού σε Η/Υ για παιδιά και εφήβους που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό" (CD, Ελληνικά), ΙΕΚΕΠ, Αθήνα, 2000.
 • "Ανάλυση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων στον Τουρισμό και σχετικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων" (CD, Ελληνικά και Αγγλικά), ΙΕΚΕΠ, 2001.
 • DIAPLUS - Ένα εργαλείο δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας στον Η/Υ (Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά), IEKEΠ, Αθήνα , 2006.