Μελέτες - Έρευνες

Το ΙΕΚΕΠ έχει εκπονήσει μέχρι σήμερα τις ακόλουθες μελέτες:

 • Με ανάθεση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), μελέτη, με θέμα: "Το Επαγγελματικό Προφίλ των Λειτουργών του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Ελλάδα"(1991)
 • Για λογαριασμό της Commission (5η Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής), μελέτη σκοπιμότητας, με θέμα: "Μελέτη για την Ίδρυση και Λειτουργία Κοινωνικής Ευρωθυρίδας στην Ελλάδα"(1992)
 • Με ανάθεση από την Commission (5η Γενική Διεύθυνση), το Ι.Ε.Κ.Ε.Π. ήταν για το 1993-94, το Παρατηρητήριο των Πολιτικών Καταπολέμησης του Κοινωνικού Αποκλεισμού στην Ελλάδα (Observatory on Policies to Combat Social Exclusion).
 • Με ανάθεση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), μελέτη, με θέμα: "Καθορισμός της Ανάγκης Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις Διάφορες Ομάδες Στόχου των Νέων έως 28 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ανάγκες των Νέων για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στην Ελλάδα"(1994)
 • Με ανάθεση από την Εταιρεία PLANET A.E, το I.E.K.E.Π. μελέτη σχετικά με την οργάνωση των Υπηρεσιών Επαγγ/κού Προσανατολισμού στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, στο πλαίσιο προγράμματος TACIS (1994-1995)
 • Με ανάθεση από το CEDEFOP μελέτη, με θέμα: "Κοινωνική και Επαγγελματική Ένταξη Των Νέων σε Τοπικό Επίπεδο - ΕΛΕΥΣΙΝΑ" (1995)
 • Στο πλαίσιο του προγράμματος SOCRATES μελέτη, με θέμα "Σχολική Αποτυχία: Συστήματα και Μέτρα για την Καταπολέμησή της," με συντονιστή το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (1996)
 • Στο πλαίσιο προγράμματος ADAPT και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Πειραιώς μελέτη, με θέμα "Η Επίδραση της Νέας Τεχνολογίας στις ΜΜΕ" (1997)
 • Με ανάθεση από το CEDEFOP μελέτη, με θέμα την Αξιολόγηση και Σύνθεση των Εθνικών Μελετών 10 κρατών - μελών. Οι Εθνικές Μελέτες αφορούσαν την "Κοινωνική και Επαγγελματική Ενταξη Νέων σε Τοπικό Επίπεδο"(1996-1997)
 • Με ανάθεση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ, ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Τράπεζας Πληροφόρησης για την εφαρμογή του θεσμού Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού στην Εκπαίδευση.
 • Με ανάθεση από τον ΟΑΕΔ μελέτη, με θέμα: "Έρευνα και Μελέτη για τα Κοινωνικά Δίκτυα σαν Μέσο Ενσωμάτωσης των Αποφοίτων της Αρχικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ στην Αγορά Εργασίας"(1998-1999)
 • Στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ADAPT, δημιουργία οδηγού- εγκολπίου για Μικρομεσαίους Επιχειρηματίες, με τίτλο: " Η Επιχείρησή μου και Εγώ".
 • Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) έρευνα με τίτλο: "Από το σχολείο στην εργασία - "Εναλλακτικές διαδρομές", προβλήματα και διλήμματα εκπαιδευτικής πολιτικής"
 • Με ανάθεση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ, μελέτη με τίτλο: "Η επαγγελματική προετοιμασία και ένταξη ατόμων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό" στις ακόλουθες ομάδες Τσιγγάνοι, Μουσουλμανική Μειονότητα, Πρώην Εξαρτημένοι από Τοξικές Ουσίες και Αποφυλακισμένοι, Φυλακισμένοι, Ανήλικοι Παραβάτες.
 • Με ανάθεση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ, μελέτη με τίτλο: "Κατασκευή ή προσαρμογή ψυχοτεχνικού υλικού για χρήση στο πλαίσιο της εφαρμογής Σ.Ε.Π. σε παιδιά και εφήβους που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό
 • Με ανάθεση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ, συγγραφή εγχειριδίου για την ενημέρωση /εκπαίδευση γονέων σε θέματα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού.
  Μελέτη με θέμα " Η Εφαρμογή ενός Συστήματος Πιστοποίησης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων στην Ελλάδα" (2001).
 • Με ανάθεση από το CEDEFOP μελέτη, με θέμα τις "Πολιτικές για τις υπηρεσίες επαγγελματικής πληροφόρησης, προσανατολισμού και συμβουλευτικής στην Ελλάδα" (2002).
 • Με ανάθεση από το ΤΕΙ Αθηνών μελέτη με θέμα "Αξιολόγηση της Οριζόντιας Δράσης των Γραφείων Διασύνδεσης των ΤΕΙ" (2004)
 • Με ανάθεση από το CEDEFOP μελέτη, με θέμα "Δείκτες και Κριτήρια Αναφοράς στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό" (2005).
  Στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής μελέτης έρευνα με θέμα "Thematic Study on Policies for disadvantaged youth in Greece" (2006)
 • Με ανάθεση του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού μελέτη με θέμα "Διεθνή Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας για τις Υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού" (2007)
 • Στο πλαίσιο του Έργου "ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ" της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL που συντόνιζε το ΙΕΚΕΠ το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης πραγματοποίησε : "Μελέτη Καταγραφής Αναγκών των Νέων σε Τοπικό Επίπεδο"