Ολοκληρωμένα Προγράμματα Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε εφήβους-μαθητές Λυκείου

Ποιο Λύκειο να επιλέξω (για μαθητές Γυμνασίου) Επαλ ή Γενικό; (1 με 2 συναντήσεις).

 • 1η συνάντηση: Ενημέρωση για Επαγελματικό Λύκειο (τομείς κ.τ.λ.)
 • 2η συνάντηση: Ενημέρωση για ενικό Λύκειο

Α’ Λυκείου

 • 1η συνάντηση: Γνωριμία Συμβουλευόμενου/Συμβούλου
 • 2η συνάντηση: Ποια επαγγέλματα μου ταιριάζουν
 • 3η συνάντηση: Στοχοθεσία

Β’ Λυκείου

 • 1η συνάντηση: Γνωριμία Συμβουλευόμενου/Συμβούλου
 • 2η συνάντηση: Ποια επαγγέλματα μου ταιριάζουν
 • 3η συνάντηση: Στοχοθεσία
 • 4η συνάντηση: Σύνδεση Ευρημάτων/Αποτελεσμάτων με Επιστημονικά Πεδία

Γ΄ Λυκείου

 • 1η συνάντηση: Γνωριμία Συμβουλευόμενου/ Συμβούλου
 • 2η συνάντηση: Παρουσίαση τμημάτων - σχολών μηχανογραφικού
 • 3η συνάντηση: Ποια επαγγέλματα μου ταιριάζουν
 • 4η συνάντηση: Στοχοθεσία
 • 5η συνάντηση: Σχεδιασμός πλάνου δράσης

Το πρόγραμμα των συναντήσεων είναι ενδεικτικό.

Αν και εφόσον ο Σύμβουλος, κατόπιν ενημέρωσης με τους κηδεμόνες, εντοπίσει επιπλέον θέματα-ζητήματα συμβουλευτικής στήριξης το πράττει.

Όλοι οι συμβουλευόμενοι είναι υπό την εποπτεία του συμβούλου σε ολόκληρη την εκπαιδευτική τους διαδικασία.

Επιπλέον:

 • Συμπλήρωση μηχανογραφικού (ομαδικές ή εξατομικευμένες συναντήσεις)
 • Συμπλήρωση τεστ ενδιαφερόντων επαγγελματικού προσανατολισμο
 • Υπολογισμός Μορίων
 • Παρουσίαση σχολών μηχανογραφικού
 • Εξατομικευμένη Στοχοθεσία βάση οικονομικών/ οικογενειακών περιορισμών και συζήτηση εναλλακτικών λύσεων
 • Συμπλήρωση μηχανογραφικού βάση των παραπάνω παραμέτρων

Παράλληλα με τις συναντήσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού προς όλους τους μαθητές Λυκείου & Γυμνασίου (προαιρετικά).

 • Ημερίδες Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Πανελλήνιες Εξετάσεις
 • Ομάδες Προσανατολισμού
 • Επιστημονικά Πεδία
 • Τμήματα Σχολών
 • Επιμέρους Τμήματα Σχολών & Επαγγελματικά Δικαιώματα
 • Ειδικές πληροφορίες για την εύστοχη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.
 • Βιωματικά Προγράμματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Εργαστήρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του πληθυσμού και την εκάστοτε θεματολογία του συμβούλου. Το κάθε εργαστήρι έχει σκοπό την ενδυνάμωση της ομάδας των μαθητών προκειμένου με βιωματικό και συμμετοχικό τρόπο να διευκολύνουν την απόφαση εκπαιδευτικής & επαγγελματικής επιλογής

Τέλος

 • Στήριξη για αντιμετώπιση διαγωνισμάτων.
 • Πρόγραμμα διαβάσματος
 • Αποτελεσματική μελέτη
 • Σωστή αξιοποίηση και κατανομή χρόνου στην μελέτη.

Πέρα από τους έφηβους γενικών και επαγγελματικών λυκείων, η ίδια ακριβώς θεματολογία των συναντήσεων χρησιμοποιείται για τους μαθητές που λαμβάνουν μέρος στις πανελλήνιες με το 5% .

Με την επιτυχία των μαθητών σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας μας, γίνεται πάντα μια μικρή απονομή-εκδήλωση και δίνεται ο απαραίτητος οδηγός των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του (π.χ. πληροφορίες για την εγγραφή του, ενημέρωση για τα γραφεία διασύνδεσης και όλα όσα πρέπει να γνωρίζει για την 4ετή-5ετή φοιτητική του πορεία).

Καθώς και για μη πιθανή επιτυχία στις πανελλήνιες λαμβάνουν ενημέρωση για τις σπουδές σε μεταδευτεροβάθμια κολλέγια ή ινστιτούτα.