Αναστολή Λειτουργίας - Covid-19

Ακολουθώντας το ΦΕΚ 915/17.3.2020, αναστέλλουμε από σήμερα τη λειτουργία μας έως ότου το επιτρέψουν οι συνθήκες κι έχουμε νεότερη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.

Μένουμε Ασφαλής!