Νέα & Aνακοινώσεις

1η κινητικότητα για το πρόγραμμα “Capacity Building on Social Economy” (2019-1-EL01-KA102-061405)

H πρώτη κινητικότητα του προγράμματος, η οποία διήρκησε μια εβδομάδα, έγινε στην Γλασκώβη όπου στελέχη και συνεργάτες του ΙΕΚΕΠ είχαν την ευκαιρία μέσα από την διοργάνωση του προγράμματος που ανέλαβε η οργάνωση TLP να έρθουν σε επαφή τόσο με κοινωνικούς εταίρους όσο και πολιτικά πρόσωπά και κοινωνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο.

Kick-off meeting προγράμματος ERASMUS + KA2 “Europe through young eyes: Exchange, Explore, Exhibit (Europe3E)” (2019-2-DE04-KA205-018351)

Στο Μπερνμπουργκ της Γερμανίας πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του Έργου το οποίο έχει στόχο την πολιτική εκπαίδευση των νέων και την εξοικείωση τους με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Οι εταίροι του έργου, 8 οργανώσεις από 6 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία)  με συντονιστή εταίρο την γερμανική οργάνωση YES Forum, συναντήθηκαν για να γνωριστούν και να συζητήσουν για τα αρχικά βήματα.

Τελικό Συνέδριο Προγράμματος “Supporting the Integration of Migrant Women, Refugees and Asylum Seekers (SIMRA)” (776132-SIMRA-AMIF-2016-AG-INTE)

Το Πρόγραμμα ολοκληρώνει με το τελικό συνέδριο στο Λονδίνο τον επιτυχή κύκλο του. Στο Συνέδριο συμμετείχαν όλοι οι εταίροι του προγράμματος καθώς και κάποιο τοπικοί συνεργάτες από:

  • Hayashen – Centre for Armenian Information and Advice
  • Berrymede Junior School
  • Hikayetna, Syrian Story tellers
  • Afghan Academy International
  • Education & Skills Development Group (ESDEG)

Στόχος του προγράμματος SIMRA II (776132-SIMRA-AMIF-2016-AG-INTE) υπήρξε η προώθηση της ενεργούς  συμμετοχής των γυναικών μεταναστριών/ αιτουσών άσυλο / προσφύγων στην κοινωνία υποδοχής, αναπτύσσοντας, εφαρμόζοντας και αξιολογώντας ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης. Αυτό αναμένεται να δημιουργήσει τον κοινωνικό χώρο για κοινωνική αλληλεπίδραση, με την προϋπόθεση ότι όσο πιο δυναμική η αλληλεπίδραση, τόσο πιο επιτυχημένη είναι η ενσωμάτωση.  Το πρόγραμμα βασίζεται σε επιτυχείς μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές μέσω υπηρεσιών υποστήριξης και χειραφέτησης , την αξιολόγηση δεξιοτήτων και την κατάρτιση, τις πρακτικές με γνώμονα το φύλο και τους μετανάστες, διευκολύνοντας την πρόσβαση στις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και την απασχόληση, καθώς και πρωτοβουλίες που διευκολύνουν την αλληλεπίδραση στις τοπικές κοινότητες.

Kick-off meeting προγράμματος ERASMUS + KA2 “Upskilling Disabled people with digital skills applied to Accessible Tourism jobs” (2019-1-EL01-KA202-062593)

Οι εταίροι του προγράμματος είναι 8 οργανώσεις από 6 χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία, Σλοβενία, Πορτογαλία, Ιρλανδία) με συντονιστή εταίρο το ΙΕΚΕΠ, συναντήθηκαν στο Βαγιαδολίδ της Ισπανίας για την εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος. Το πρόγραμμα έχει στόχο την δημιουργία εκπαιδευτικού οδηγού για ψηφιακές ικανότητες με χρήση εικονικής πραγματικότητες και διαδικτυακά μαθήματα για ενήλικες  για τον προσβάσιμο τουρισμό και δημιουργία application για την αξιολόγηση του προσβάσιμου τουρισμού. 

Έναρξη προγράμματος ERASMUS + KA2 “Europe through young eyes: Exchange, Explore, Exhibit (Europe3E)” (2019-2-DE04-KA205-018351)

Tο Έργο έχει στόχο την πολιτική εκπαίδευση των νέων και την εξοικείωση τους με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός είναι να δημιουργήσει μία πολιτική προσομοίωση του Ευρωκοινοβουλίου για νέους με λιγότερες ευκαιρίες. Οι εταίροι του έργου είναι 8 οργανώσεις από 6 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία)  με συντονιστή εταίρο την γερμανική οργάνωση YES Forum.

Έναρξη προγράμματος ERASMUS + KA2 “The employable Youth: It works (2019-1DEo2-KA202-006136)”

Το Έργο  στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που δουλεύουν με νέους με λιγότερες ευκαιρίες και στην αναβάθμιση δεξιοτήτων των ίδιων των νέων μέσω ενός προγράμματος κατάρτισης που αφορά soft skills συνδυασμένο με «επιβοηθούμενη το τοποθέτηση εργασίας» κατά την οποία ο/η επαγγελματίας θα παρέχει συμβουλευτική στον/στην νέο/νέα. Οι εταίροι του έργου είναι 7 από 6 Ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Αγγλία, Ελλάδα, Γερμανία, Σουηδία, Ρουμανία).

Τελικό Event του προγράμματος “Ladies First! Empowering coaches & trainers to support women towards life balance” (2017-1-EL01-KA202-036219).

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Το Τελικό Event πραγματοποιήθηκε στο «Σχεδία home» στην Αθήνα, με πάνω από 40 καλεσμένους όπου υλοποιήθηκαν βιωματικά εργαστήρια και ακολούθησε σε κλίμα συγκίνησης γιορτή για το κλείσιμο του 3ετούς προγράμματος με συντονιστή φορέα το ΙΕΚΕΠ.

Το πρόγραμμα Ladies First! Erasmus+  με συντονιστή εταίρο το ΙΕΚΕΠ, είχε στόχο τη δημιουργία κοινών στρατηγικών για την υποστήριξη της καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και  προσωπικής ζωής των γυναικών ανά την Ευρώπη. Βασικό μέλημα η ενδυνάμωση εκπαιδευτών και συμβούλων για την υποστήριξη ωφελούμενων γυναικών προκειμένου να αποκτήσουν την απαραίτητη σταθερότητα μεταξύ της εργασιακής και προσωπικής ζωής, ειδικά στο πλαίσιο κρίσης. Η σύμπραξη χρησιμοποίησε εργαλεία όπως τα επαγγελματικά περιγράμματα EQF, ECVET και Europass, για να προωθήσει την πολυεθνική κινητικότητα. Οι τελικοί αποδέκτες των υλικών του προγράμματος είναι σύμβουλοι και εκπαιδευτές ενηλίκων ενώ οι τελικοί χρήστες των υλικών θα είναι οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν την καθημερινή δυσκολία εξισορρόπησης προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Έναρξη προγράμματος ERASMUS + KA1 “Capacity Building on Social Economy” (2019-1-EL01-KA102-061405)

Ο στόχος του προγράμματος είναι να εξοικειωθούν στελέχη και συνεργάτες του ΙΕΚΕΠ με την κοινωνική οικονομία και συγκεκριμένα με μορφές κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε σχέση με το αντικείμενο της εστίασης με στόχο την δημιουργία φυτωρίου κοινωνικής επιχειρηματικότητας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 κινητικότητες -μία στην Γλασκώβη, Σκωτίας και μία στο Birmingham, Αγγλίας.

Έναρξη προγράμματος ERASMUS + KA2 “Boosting innovation in welding training (Weldone)” (2019-1-HR01-KA202-060814)

Το Έργο αφορά στην ενίσχυση δεξιοτήτων στην τεχνική κατάρτιση στο αντικείμενο της συγκόλλησης μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων  καθώς και στην αναβάθμιση προσόντων των εκπαιδευτών του αντικειμένου. Το πρόγραμμα υλοποιείται από  7 εταίρους από 6 ευρωπαϊκές χώρες (Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ρουμανία, Ουγγαρία).

Έναρξη προγράμματος ERASMUS + KA2 “Upskilling Disabled people with digital skills applied to Accessible Tourism jobs” (2019-1-EL01-KA202-062593)

Το πρόγραμμα έχει στόχο την δημιουργία εκπαιδευτικού οδηγού για ψηφιακές ικανότητες με χρήση εικονικής πραγματικότητες και διαδικτυακά μαθήματα για ενήλικες  για τον προσβάσιμο τουρισμό και δημιουργία application για την αξιολόγηση του προσβάσιμου τουρισμού. 

Οι εταίροι του προγράμματος είναι 8 οργανώσεις από 6 χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία, Σλοβενία, Πορτογαλία, Ιρλανδία) με συντονιστή εταίρο το ΙΕΚΕΠ.