Για Επαγγελματίες

Συνεργαζόμαστε με ιδιωτικές επιχειρήσεις και πραγματοποιούμε, για λογαριασμό τους, εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν στην βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων.

Τα προγράμματά κατάρτισης αφορούν σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς αλλά η πλειοψηφία τους ανήκουν στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

 • Οικονομία-Διοίκηση
 • Πληροφορική
 • Τεχνικά - Μεταφορές
 • Τουρισμός-Παροχή υπηρεσιών
 • Παιδαγωγικά-Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Τα προγράμματα επιμόρφωσης εργαζόμενων ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης (Τailor made): τις αναπτυξιακές της ανάγκες καθώς και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζόμενων.

Το ΙΕΚΕΠ, επίσης, σχεδιάζει και διαχειρίζεται προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45.

Σ' αυτή την περίπτωση:

 • ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
 • ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ
 • ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
  • Επιλέγονται οι κατάλληλοι εκπαιδευτές
  • Παρέχονται όλα τα σύγχρονα τα μέσα εκπαίδευσης (laptop, προβολέας, κλπ.)
  • Παρακολουθείται και αξιολογείται το πρόγραμμα
 • ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ