Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το ΙΕΚΕΠ σχεδιάζει και πραγματοποιεί από το 1995 με επιτυχία Ευρωπαϊκά πιλοτικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους Οργανισμούς χωρών της Ε.Ε.

touristic! αναβάθμιση των ατόμων με αναπηρία με ψηφιακές δυνατότητες εφαρμοσμένες σε προσβάσιμες τουριστικές εργασίες

Τo ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ «Upskilling Disabled People with Digital Skills Applied to Accessible Tourism Jobs» με συντονιστή φορέα το ΙΕΚΕΠ ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2022.

It Works! The Employable Youth

Τo ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ «It Works! The Employable Youth» με εταίρο το ΙΕΚΕΠ ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2022.