Για Ανέργους/ες

Τα προγράμματα των ανέργων χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κατά 75%) και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (25%).

Για να ενημερωθείτε για προγράμματα κατάρτισης που πρόκειται να αρχίσουν σύντομα ή αν ενδιαφέρεστε να δηλώσετε συμμετοχή, επικοινωνήστε μαζί μας.

Κατάρτιση στο πλαίσιο Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Το ΚΕΚ ΙΕΚΕΠ και συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης για τους Ωφελούμενους του έργου της ΔΥΠΑ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων». Τα άτομα που εντάσσονται σε κάποιο από τα τμήματά μας, μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των ειδικοτήτων «Υπηρεσίες Διαμόρφωσης και Συντήρησης Πρασίνου» και «Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής» 1ου και 2ου επιπέδου.  

Δ.ΥΠ.Α - Προγράμματα Κατάρτισης για το Ταμείο Ανάκαμψης - VOUCHER 80.000 Ανέργων

«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

Το ΙΕΚΕΠ είναι εγκεκριμένος πάροχος του προγράμματος σύμφωνα με το οριστικό μητρώο παρόχων που ανακοινώθηκαν από τη ΔΥΠΑ

Νέο πρόγραμμα Voucher για ανέργους ηλικίας 29 έως 64 ετών

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών Πρακτική άσκηση στην επιχείρηση Θ. Αλεξανδρίδης και ΣΙΑ Ε.Ε.διάρκειας 300 ωρών στον κλάδο των Νέων Τεχνολογιών Εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο ανέρχεται σε 1.600 ευρώ.