Δ.ΥΠ.Α - Προγράμματα Κατάρτισης για το Ταμείο Ανάκαμψης - VOUCHER 80.000 Ανέργων

«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

Το ΙΕΚΕΠ είναι εγκεκριμένος πάροχος του προγράμματος σύμφωνα με το οριστικό μητρώο παρόχων που ανακοινώθηκαν από τη ΔΥΠΑ

Σκοπός του προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση και πιστοποίησης ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήνων, σε 80.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, άνω των 18 ετών με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).

Αντικείμενα κατάρτισης:

Το ΙΕΚΕΠ παρέχει τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

Πράσινες Δεξιότητες

 1. IT - Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής
 2. PROJECT MANAGEMENT - Στέλεχος Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου
 3. OFFICE - Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες και Εφαρμογές Γραφείου
 4. E-COMMERCE - Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 5. LOGISTICS - Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 6. NETWORKS - Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων
 7. NETWORKS - Βοηθός Τεχνικού Δικτύων και Δεδομένων
 8. DATA SECURITY - Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες
 9. DATA SECURITY - Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής
 10. DATABASES - Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων
 11. DATABASES - Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων (Advanced)
 12. SOCIAL MEDIA MARKETING - Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων Social Media Marketing
 13. BRANDING - Online Branding και Επικοινωνία
 14. APPLICATION DEVELOPMENT - Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών

Πράσινες Δεξιότητες

 1. ECONOMY - Κυκλική Οικονομία
 2. SMART BUILDINGS - Τεχνικός Προγραμματισμού́ Έξυπνων Κτιρίων
 3. CRISIS MANAGEMENT - Διαχείριση Κρίσεων από Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές
 4. MANAGEMENT - Περιβαλλοντική Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων
 5. ENTREPRENEURSHIP - Επιχειρηματικές Δεξιότητες για Εκμετάλλευση των Πράσινων Ευκαιριών
 6. RENEWABLE ENERGY - Ειδικός Εφαρμογών ΑΠΕ για Ενεργειακές Ανάγκες Κτηρίων

Δικαίωμα συμμετοχής:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό επίδομα:

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης, έως 1.000€, ανάλογα με την επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Θέλεις να μάθεις περισσότερα; Επικοινώνησε μαζί μας!