Νέο πρόγραμμα Voucher για ανέργους ηλικίας 29 έως 64 ετών

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΙΕΚΕΠ- Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στο πλαίσιο της Επιταγής Κατάρτισης & Πιστοποίησης Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής, οργανώνει τμήματα κατάρτισης και πιστοποίησης στους τομείς του Εμπορίου (Πωλητής Λιανικής, Εξωτερικός Πωλητής, Προώθηση Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου, Εξαγωγικό Εμπόριο), Logisitcs (Διαχείριση Αποθήκης , Στέλεχος Εταιρείας Διαμεταφορών/ Διαλογέας, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας), Έργα Υποδομής και Τεχνικά Επαγγέλματα, Τουρισμός, Νέες Τεχνολογίες (ΤΠΕ), Περιβάλλον- Διαχείριση Στέρεων και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα- Ποτά. Η οργάνωση και διεξαγωγή των τμημάτων κατάρτισης γίνεται από ειδικούς εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων στον κάθε τομέα καθώς και από εξειδικευμένα στελέχη επιχειρήσεων των κλάδων. Στόχος μας είναι η ολοκληρωμένη και ουσιαστική κατάρτιση σε κλάδους αιχμής αλλά και η προσφορά νέων και η αναβάθμιση δεξιοτήτων στους ανέργους για να ανταποκριθούν στην αγορά εργασίας. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι και εκπαιδευτές/τριες αναλαμβάνουν την κατάρτιση και την εποπτεία σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος και στη συνέχεια οι επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε αναλαμβάνουν την πρακτική άσκηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Πρόσκλησης του Υπουργείου.

Το ΙΕΚΕΠ από το 1995 παρέχει κατάρτιση και συμβουλευτική καθώς και διασύνδεση ανέργων με επιχειρήσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και κλάδων με εγγυημένη αξιοπιστία και επιτυχία.

Κάντε την αίτησή σας τώρα!