Κατάρτιση στο πλαίσιο Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Κατάρτιση στο πλαίσιο Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Το ΚΕΚ ΙΕΚΕΠ και συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης για τους Ωφελούμενους του έργου της ΔΥΠΑ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων». Τα άτομα που εντάσσονται σε κάποιο από τα τμήματά μας, μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των ειδικοτήτων «Υπηρεσίες Διαμόρφωσης και Συντήρησης Πρασίνου» και «Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής» 1ου και 2ου επιπέδου.  

Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (όπως ενδεικτικά οι μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση, σε «προστατευμένο περιβάλλον» προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους. 

Για να δηλώσετε συμμετοχή, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.