Εθνικά Προγράμματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Από το 1993 σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα κατάρτισης για άνεργα και εργαζόμενα άτομα.

Τα προγράμματά μας αφορούν σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς, αλλά η πλειοψηφία τους ανήκουν στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

  • Οικονομία-Διοίκηση
  • Πληροφορική
  • Τεχνικά - Μεταφορές
  • Τουρισμός-Παροχή υπηρεσιών
  • Παιδαγωγικά-Επαγγελματικός Προσανατολισμός
  • Πολιτισμός

Τα τελευταία χρόνια τo IEKEP έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό προγραμμάτων κατάρτισης στην Πληροφορική, τόσο σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής, όσο και σε εξειδικευμένες. Όλες οι καταρτίσεις στην πληροφορική οδηγούν σε πιστοποίηση προσόντων, από διαπιστευμένους Φορείς Χορήγησης Πιστοποιητικών.

Από το 1993 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί, στις εγκαταστάσεις μας, 45.000 ώρες κατάρτισης.

Για άνεργους

Τα προγράμματα των ανέργων χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κατά 75%) και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (25%).

Για να ενημερωθείτε για προγράμματα κατάρτισης που πρόκειται να αρχίσουν σύντομα ή αν ενδιαφέρεστε να δηλώσετε συμμετοχή, επικοινωνήστε μαζί μας.

Για εργαζόμενους

Πραγματοποιούμε, επίσης, επιχορηγούμενα προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους.

Ενημερωθείτε για προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων που πρόκειται να αρχίσουν σύντομα.

Για να ενημερωθείτε για προγράμματα κατάρτισης που πρόκειται να αρχίσουν σύντομα, ή αν ενδιαφέρεστε να δηλώσετε συμμετοχή, επικοινωνήστε μαζί μας.

Σε εξέλιξη

Αναμένονται εγκρίσεις για νέα προγράμματα κατάρτισης.