Τελικό Συνέδριο Προγράμματος “Supporting the Integration of Migrant Women, Refugees and Asylum Seekers (SIMRA)” (776132-SIMRA-AMIF-2016-AG-INTE)

Το Πρόγραμμα ολοκληρώνει με το τελικό συνέδριο στο Λονδίνο τον επιτυχή κύκλο του. Στο Συνέδριο συμμετείχαν όλοι οι εταίροι του προγράμματος καθώς και κάποιο τοπικοί συνεργάτες από:

  • Hayashen – Centre for Armenian Information and Advice
  • Berrymede Junior School
  • Hikayetna, Syrian Story tellers
  • Afghan Academy International
  • Education & Skills Development Group (ESDEG)

Στόχος του προγράμματος SIMRA II (776132-SIMRA-AMIF-2016-AG-INTE) υπήρξε η προώθηση της ενεργούς  συμμετοχής των γυναικών μεταναστριών/ αιτουσών άσυλο / προσφύγων στην κοινωνία υποδοχής, αναπτύσσοντας, εφαρμόζοντας και αξιολογώντας ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης. Αυτό αναμένεται να δημιουργήσει τον κοινωνικό χώρο για κοινωνική αλληλεπίδραση, με την προϋπόθεση ότι όσο πιο δυναμική η αλληλεπίδραση, τόσο πιο επιτυχημένη είναι η ενσωμάτωση.  Το πρόγραμμα βασίζεται σε επιτυχείς μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές μέσω υπηρεσιών υποστήριξης και χειραφέτησης , την αξιολόγηση δεξιοτήτων και την κατάρτιση, τις πρακτικές με γνώμονα το φύλο και τους μετανάστες, διευκολύνοντας την πρόσβαση στις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και την απασχόληση, καθώς και πρωτοβουλίες που διευκολύνουν την αλληλεπίδραση στις τοπικές κοινότητες.